Privacy Policy

Verklaring inzake gegevensbescherming

Contactgegevens

Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door:

OXUS FASHION
Laan van Vollenhove 1803-12
3706 GK Zeist, Nederland
KVK-nummer: 63793547 

E-Mail: [email protected]
Tel.: +31 (0) 855000313
https://www.oxusfashio.nl

Verwerking van persoonsgegevens, alsmede de aard en het doel


het bezoeken van de website;
een bestelling als gast;
een bestelling als bestaande klant;
het aanmaken van een klantaccount;
het aanmelden voor de nieuwsbrief;
het gebruik van het contactformulier.


Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het afhandelen van de bestelling. Onze verzendpartner is Post NL.
Onze partners krijgen jouw persoonlijke gegevens enkel en alleen voor het aanleveren van de bestelling.
Na het volbrengen van de koopovereenkomst worden jouw gegevens, die wegens belastingsplicht bewaard worden, geblokkeerd.
Deze gegevens kunnen niet meer gebruikt worden en wanneer je aangegeeft dat wij jouw verdere gegevens niet mogen gebruiken, worden ze verwijderd.

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen.

Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruiken.

1/ In het kader van een bestelling in onze webshop

Als u via onze website producten als gast of als geregistreerde klant wilt bestellen, verwerken wij de volgende verplichte informatie:

aanhef, voornaam, achternaam;
een geldig e-mailadres;
factuur- en bezorgadres;
afhankelijk van de door u geselecteerde betaalmethode evt. betaalgegevens (bijv. bankgegevens).
Wij Verwerken deze gegevens,

om u te kunnen identificeren als onze contractpartner;
om de aannemelijkheid van de ingevoerde gegevens te controleren;
voor de betalingsverwerking van uw bestelling;
evt. voor het personaliseren van advertentiemaatregelen;
voor de verwerking van eventuele bestaande garantieaanspraken en om eventuele aanspraken jegens u in te stellen;
De gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b) en f) van de AVG vereist voor de genoemde doeleinden voor de uitvoering van de overeenkomst, voor andere precontractuele maatregelen en voor onze gerechtvaardigde belangen.

De door ons bij de bestelling verwerkte persoonsgegevens worden tot het einde van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en vervolgens automatisch gewist, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en documentatieverplichtingen dan zijn we verplicht deze gegevens voor een langere periode op te slaan of als u conform artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a) van de AVG toestemming hebt gegeven voor verdere opslag.

2/ Bij het aanmaken van een klantaccount

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons een klantaccount aan te maken. Voor de registratie en het aanmaken van het klantaccount hebben we de volgende verplichte informatie nodig:

aanhef, voornaam, achternaam;
een geldig e-mailadres;
factuur- en bezorgadres;
wachtwoord.
Bovendien kunt u vrijwillig verdere gegevens verstrekken.

De verwerking van deze gegevens geschiedt,

om u als onze klant te kunnen identificeren;
voor de verificatie op aannemelijkheid van de ingevoerde gegevens;
voor de personalisatie van reclamecampagnes;
voor de afwikkeling van evt. voorliggende garantieclaims en het instellen van eventuele vorderingen tegen u.

3/ In verband met onze nieuwsbrieven

Als klant of geïnteresseerde willen wij u graag onze nieuwsbrief toesturen. Indien u geen klant bij ons bent en toch onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij voor de verzending van de nieuwsbrief uw e-mailadres, aanhef, voor- en achternaam nodig, zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken. Het toesturen geschiedt op basis van uw expliciete toestemming (ar. 6, lid 1, sub a AVG). Indien u al een klant van ons bent, sturen wij u onze nieuwsbrief toe op basis van art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG en ons gerechtvaardigde belang om u te informeren over actuele aanbevelingen met betrekking tot producten.

 

recht op informatie

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE?
OXUS FASHION is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers voor zover ze deze toegang nodig hebben om hun werk voor ons uit te voeren.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u actief met ons communiceert. U wordt niet meer beschouwd als actief met ons communicerend als u een aaneengesloten periode van twee (2) jaar geen artikel meer van ons heeft gekocht of onze website(s) heeft bezocht of onze app heeft gebruikt. Na deze periode van twee (2) jaar bewaren wij alleen specifieke gegevens die bewaard moeten worden op grond van een wettelijke verplichting van ons, bijv. gegevens zoals een factuur of een bewijs van betaling.
Als u ervoor heeft gekozen om directe marketingberichten van ons te ontvangen, blijven wij de gegevens gebruiken (verwerken) die wij nodig hebben om u deze berichten te sturen tot u ervoor kiest om deze niet meer te ontvangen.
Als u een account heeft, kunt u ons altijd verzoeken om het account en de inhoud daarvan te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar het onderstaande e-mailadres te sturen.

UW RECHTEN
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en u kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »